Activitatea noastra

Smart Business Strategy

Serviciile noastre:
Echipa noastra vine in sprijinul Dumneavoastră cu următoarele servicii specifice accesării Fondurilor Europene:
Încadrarea și stabilirea eligibilitătii societatii și a proiectului Dumneavoastră;
Efectuarea de propuneri privind soluția optimă prin care se poate obține maximul de sprijin financiar nerambursabil;
Întocmirea dosarului de finanțare (completarea Cererii de finanțare, realizarea Studiului de Fezabilitate, realizarea Planului de afaceri și a Strategiei de marketing, efectuarea proiecțiilor financiare și economice într-o manieră realistă și justă, identificarea și pregătirea documentelor anexate la cererea de finanțare, sprijin în realizarea fluxurilor tehnologice, a fișelor tehnice necesare obținerii avizelor și autorizațiilor solicitate de către autoritatea finanțatoare, etc.);
Menținerea relației cu autoritățile de management pe perioada evaluării proiectului (răspuns la eventuale solicitări de clarificări din partea acesteia);
Asistență privind întocmirea dosarelor de achiziții publice (servicii/bunuri/lucrari);
Consultanta privind intocmirea dosarelor de cerere de plata pentru recuperarea banilor investiti;
Consultanță privind managementul ciclului de viață al proiectului, prin monitorizarea regulată şi exhaustivă a resurselor, obiectivelor şi rezultatelor proiectului.

Alte servicii conexe oferite prin partenerii nostrii:
Consultanta tehnica si proiectare de arhitectura
Consultanta tehnica si constructii comerciale si industriale
Consultanta tehnica si avize de specialitate